YETKİ BELGELERİ TÜRLERİ VE ANLAMLARI

 

A Yetki Belgesi: Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

A1 Yetki Belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

    

A2 Yetki Belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 

A3 Yetki Belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara

verilir.        

           

B Yetki Belgesi: Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

B1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,

           

B2 Yetki Belgesi:

 

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer    düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,

 

B3 Yetki Belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara

verilir.

 

C Yetki Belgesi: Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

C1 Yetki Belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

 

C2 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

C3 Yetki Belgesi: Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara verilir.

 

           

D Yetki Belgesi: Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

D1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 

D2 Yetki Belgesi:

 

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

 

c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,

 

D3 Yetki Belgesi: Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara

verilir.

 

E Yetki Belgesi: Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

      

E1 Yetki Belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,

 

E2 Yetki Belgesi: Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

 

 F Yetki Belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

F1 Yetki Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

 

F2 Yetki Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara

verilir.

 

G Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

G1 Yetki Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

    

G2 Yetki Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

 

G3 Yetki Belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, 

 

G4 Yetki Belgesi: Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara

verilir.

 

H Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

H1 Yetki Belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara,

 

H2 Yetki Belgesi: Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara

verilir.

 

K Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

K1 Yetki Belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesi           ne uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,

 

K2 Yetki Belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

 

K3 Yetki Belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara

verilir.

 

L Yetki Belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

L1 Yetki Belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,

 

L2 Yetki Belgesi: Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara

verilir.

           

M Yetki Belgesi: Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

M1 Yetki Belgesi: İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara,

 

M2 Yetki Belgesi: Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

 

M3 Yetki Belgesi: Uluslararası kargo işletmeciliği yapacaklara

verilir.

                 

N Yetki Belgesi: Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

N1 Yetki Belgesi: İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,

 

N2 Yetki Belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara

verilir.

 

P Yetki Belgesi: Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

P1 Yetki Belgesi: İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara,

 

P2 Yetki Belgesi: Yurtiçinde dağıtım yapacaklara

verilir.

 

R Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 

R1 Yetki Belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

 

R2 Yetki Belgesi: Uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

 

T Yetki Belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

 

T1 Yetki Belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

 

T2 Yetki Belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

 

T3 Yetki Belgesi: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara

verilir.